Pròxima assemblea Salvem Montgat


 🔊REUNIÓ SALVEM MONTGAT 🔊

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

No al Wavegarden

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Manifestació No al Wavegarden

no al wavegarden

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

MANIFEST PER UN MONTGAT APACIBLE

La Plataforma Veïnal Què implica Wavegarden a Montgat s’ha informat àmpliament, i continua fent-ho, sobre el projecte que l’empresa Wavegarden BCN, SL. vol posar en marxa entre el Hamelin i les pistes de pàdel.

Al nostre parer, les conseqüències que la realització del projecte comportarien a Montgat són:

– Important increment de visitants, amb el conseqüent increment del trànsit rodat a la zona, que s’afegirà a l’actual saturació al voltant del Hamelin i que dificultarà la futura pacificació de la NII fins al Masnou.

– Creació d’una inexistent demanda de places hoteleres i augment de la de pisos turístics, el que comportarà l’increment dràstic de la gentrificació i aparició de demanda d’oci nocturn.

– Abús en el limitat recurs que és l’aigua. Afectació de les aigües freàtiques i reducció extrema d’un dels dos corredors biològics encara existents entre Barcelona i Mataró. Pràctica desaparició de l'”espai buit” entre Montgat i el Masnou.

– Augment de soroll de fons en les zones del voltant al llarg de tot el dia.

Per tot això, les veïnes i els veïns de Montgat sotasignants, fem una crida a tots els grups municipals per tal que resolguin una moratòria en el procés de tramitació del projecte presentat per l’empresa Wavegarden BCN, SL, en què el conjunt de la població resident no hagi pogut expressar la seva opinió en una consulta popular.

En cas de negativa per part de la ciutadania de Montgat, exigirem que el plenari de l’Ajuntament faci una reprovació del projecte.
Perquè volem continuar sent un poble tranquil i més verd, la decisió sobre una obra faraònica com la que es planteja, que podria ser la primera pedra que alteraria radicalment el nostre Montgat, creiem que li pertany al poble i volem que sigui el poble qui la prengui.

PLATAFORMA VEÏNAL QUÈ IMPLICA WAVEGARDEN A MONTGAT

Publicat dins de Assemblea oberta | Deixa un comentari

Informació

L’empresa Wavegarden BCN, SL projecta construir a Montgat la tercera piscina d’onades artificials més gran del món per a practicar-hi surf. Es tractaria d’un recinte de 48.500 m2 amb una llacuna de 15.000 metres cúbics. El consum d’aigua (dolça, de la xarxa i pous freàtics) seria d’1 milió i mig de litres anuals. Al seu voltant s’hi construiria un restaurant, una botiga i una escola de surf entre d’altres serveis. A més a més l’alcaldessa de Montgat ha afirmat que «No tenim hotel, però si terrenys per a construir-lo»

Segons l’empresa, la previsió d’afluència és d’un mínim de 150.000 persones anuals repartides, sobre tot, els mesos d’estiu en un poble de menys de 12.000 habitants.

Per al projecte wavegarden cal recalificar una àrea verda de uns 48.000m2 entre Montgat i Masnou, comprès entre la fonda Marina, l’escola Hamelin, el carrer Carmen Amaya i l’accés a l’autopista:

montcelimar wavegarden

wavegarden

Així quedaria el projecte construït (sense comptar altres “iniciatives privades” que puguin aparèixer al voltant:

dimensions wavegarden

Imatge orientativa:

wavegarden montgat

Els propietaris del terreny són la fundació Montcelimar, el patronat del qual està format per la família Cusí, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat. En els seus estatuts especifica clarament que els terrenys han d’estar destinats a ús docent i relacionat amb la universitat, cosa que no es compliria.

La plataforma Salvem Montgat s’oposa frontalment a aquest projecte per diversos motius:

 • Canvi del model de poble

  – Transformació d’un poble tranquil i residencial en un basat en la indústria turística i de serveis.

 • Cada any més de 15.000 m³ d’aigua de la xarxa pública i de pous freàtics.

  – Afectació al subministrament d’aigua del poble.

  – Afectació als pous de reg de Tiana.

  – Salinització dels aqüífers.

 • Destrucció d’un entorn natural de 45.000 m² 

  -Últim corredor verd entre Montgat i Masnou.

 • Massificació turística

  – Saturació de les carreteres.

  – Augment d’activitats d’oci nocturn.

  – Augment d’allotjaments turístics a la zona.

 • Especulació immobiliària i augment dels lloguers

  – Pressió immobiliària a la zona.

  – Increment dels pisos turístics.

  – Desplaçament de la població més vulnerable.

 • Contaminació acústica i mediambiental.

  – Augment molt considerable del soroll de fons.

  – Augment dels residus.

  – Ús abusiu d’aigua dolça i abocaments al mar

 

Per saber-ne més:

http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20170205/414025871731/mongat-wavegarden-complejo-surf-olas-artificiales.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social

https://youtu.be/9-A31MB5ke0

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari